Предимства и недостатъци на общите бракове
Общоправен Брак

Предимства и недостатъци на общите бракове

2024

В тази статия са изброени най-често срещаните предимства и недостатъци на общия брак, които ще помогнат на двойката да реши как иска да продължи напред с ангажимента си.

Контролен списък: Документи, които установяват общ брачен закон
Общоправен Брак

Контролен списък: Документи, които установяват общ брачен закон

2024

В някои държави бракът може да бъде сключен без типичните формалности. Това може да се направи с помощта на общата брачна доктрина. В тази статия са изброени документи, необходими за установяване на общ законен брак.

Споразумение за партньор по общото право
Общоправен Брак

Споразумение за партньор по общото право

2024

Обичайният брак е случаят, когато двойката се счита за законно омъжена, без официална регистрация на връзката. Общото партньорско споразумение се грижи за издръжката на съпруга и наследството от единия съпруг, ако другият партньор умре.