Покаяние и прошка в брака

Значение на покаянието и прошката в брака

В този членБрак в 21 ул Векът често може да изглежда много по-различен от браковете, сключени от нашите баби и дядовци в началото на средата на 20 ти Век. Нашите предци са имали по-голямо търпение и опрощението в брака тогава не е било голяма работа.Днес браковете често изглеждат забързани, като никоя от страните не разбира истински нуждите или личността на другата, което може да доведе до грешни комуникации, разногласия или недоволство в брака.

За съжаление, тези грешни комуникации, макар и да не са сериозни или сериозни, могат да започнат да смазват брака отвътре навън, разпадайки основната основа на любовта и доверието само от липсата на покаяние и прошка.Как да простим и пуснем, изглежда невъзможна задача. Покаянието - актът на искрено извинение за своите действия или думи, често изглежда като изгубена форма на комуникация. Гръцката дума, при която покаянието се използва като съществително, е „метаноя“, което означава „промяна на ума“.

Колко пъти казвате нещо на съпруга / та си, което е недобро или нарани? Колко от тези моменти всъщност сте се извинили или просто сте се опитали да продължите напред и да игнорирате коментарите и тяхното въздействие напред?

За съжаление, все повече двойки избират последната от ситуациите, както беше споменато по-горе. Вместо да се унижаваме и да се покайваме, ние пренебрегваме нараняването, причинено от действията и думите ни, и позволяваме на негативните чувства да настъпят в резултат на тях.Практикувайте прошка от сърце

Практикувайте прошка от сърце

И съпругът, и съпругата трябва да се опитат да практикуват прошка в брака. Това не означава да кажете: „Не се притеснявайте за това, което сте направили, аз съм добре с това и всички правим грешки.“

Разбира се, това звучи впечатляващо духовно и великолепно, излизайки от устата ни, но всъщност вие сте пълен лицемер. Изпълнени сте с болка, гняв, огорчение и негодувание. Прощаването и отпускането не е услуга на устните.

Прошката в една връзка идва от сърцето ви & hellip;

„Вече не държа това нарушение срещу теб.“

„Няма да ви повтарям това отново и да го държа над главата си.“

„Няма да говоря за това престъпление с други зад гърба ти.“


как да спрем емоционалното насилие в брака

Нещо повече, прошка следва с действие.

Прошка след предателство

Що се отнася до опрощаването на изневеряващ съпруг, още по-голямо предизвикателство е да практикувате прошка в брака. Но преди да говорим за опрощаване на половинката, замисляли ли сте се защо е важна прошката?

Прошката в брака носи много повече полза за този, който прощава, отколкото този, който трябва да бъде простен.

Със сигурност не е лесно да простиш на някого за измама. Но задържането на обидите ви разлага отвътре и съсипва щастието ви. Нанася ви повече вреда, отколкото човекът, който ви е причинил зло.

Така че, когато мислите как да простите на изневеряващ съпруг, мислете от вашата гледна точка. Помислете за всички възможни причини, поради които трябва да се откажете от недоволството. Да простиш на някого, когото обичаш, е трудно, но не и невъзможно.

Ако успеете да практикувате прошка в брака, можете да изпитате божествения мир и свобода от енергичните мисли. За да разберем по-нататък значението на прошката и покаянието в брака, по-долу са дадени някои ценни откъси от Библията.

За да възстановите истински вярата и доверието един в друг в брака си, покаянието трябва да е налице и напълно искрено. Лука 17: 3 гласи: „Така че внимавайте. Ако брат или сестра ви съгрешат срещу вас, изобличавайте ги; и ако се покаят, прости им. “

Джеймс казва, че всички се спъваме по много начини (Яков 3: 2). Това означава, че вие ​​и съпругът ви ще се спънете по много начини. Не можете да се изненадате, когато партньорът ви съгреши, просто трябва да се посветите да изживеете „или по-лошата“ част от своите обети и да сте готови да простите.

Защо покаянието и прошката в брака са важни?

Защо покаянието и прошката в брака са важни

Христос учи, че има моменти, когато трябва просто да прощаваме и да се молим Господ да накара другия да се покае.

Исус каза в Матей 6: 14-15: „ Ако простите на други хора, когато те съгрешат срещу вас, вашият небесен Баща също ще ви прости. Но ако не простите греховете на другите, вашият Отец няма да прости греховете ви. “

Той също казва в Марк 11:25: „ Когато стоите на молитва, ако имате нещо против някого, простете му, така че небесният ви Отец да ви прости греховете ви. “

Вярно е, че може да има прошка без покаяние от страна на другия човек (наричан също безусловна прошка), това не е достатъчно за пълно помирение между съпрузите.

Исус учи в Лука 17: 3-4: „ Внимавайте. Ако брат или сестра ви съгрешат срещу вас, изобличавайте ги; и ако се покаят, прости им. Дори ако те съгрешават срещу теб седем пъти на ден и седем пъти се връщат при теб, казвайки: „Покаявам се“, трябва да им простиш. “

Очевидно Исус знае, че няма да има пълно помирение, докато грехът стои сред отношения. Това важи особено за съпруга и съпругата.

За да бъдат наистина едно, греховете трябва да бъдат обсъдени и да се справят с тях. Те не могат да бъдат скрити един от друг. Трябва да има откритост, честност, изповед, покаяние, прошка и пълно помирение.

Всичко по-малко няма да позволи на брака да процъфти, а вместо това да започне бавно да го убива поради липса на мир, до чувство за вина, обезсърчение, негодувание и огорчение. Не позволявайте тези неща да обитават себе си или съпруга си.

Изповедта и истинското покаяние са необходими, за да донесат мир, радост и здрава връзка между съпруга и съпругата, както и между двойката и Бог.

За да получите повече прозрения за прошката в брака, гледайте това видео:

Покаянието и прошката в брака никога няма да са лесни

Никой никога не е казвал, че успешният Богоугоден брак е лесен. Ако някой го направи, момче, о, момче, той го направи лъжа за теб! (Чакай, каква е темата на тази статия? О, така и hellip; прошка! * Намигване *) Но успешен брак е възможен.

Ще правите грешки. Съпругът ви ще направи грешки. Запомнете това и бъдете искрени в покаянието си и честни в опрощението си в брака. Има нещо освобождаващо в това да можете да кажете на съпруга или съпругата си: „Прощавам ви“.