Значението на поддържането на здравословни семейни отношения

Нов проект (33)

В този член

Наличието на силна и подкрепяща семейна единица е съществена част от човешкото развитие. Дори животните оценяват ползите, които получават от атмосфера от семеен тип.Хората, особено, трябва да поддържат здравословни семейни отношения, за да подобрят емоционалния си растеж. Обикновено семейните отношения се разглеждат като ядрено семейство.

Непосредствените биологично свързани членове на семейството са майката, бащата и децата.

Конвенционалната фамилна единица може да се разпростре и върху роднини, като някои семейства изграждат по-силни, по-дълбоки връзки от други.

Независимо от дълбочината на семейните отношения, ето четири причини, поради които е важно да насърчавате здравословни семейни отношения .

1. Развитие на стойността

Нещо повече, ценността и моралното развитие в детството се считат за един от централните аспекти на социализацията.

Почти всеки може да свърже семейството с концепцията за подражание и с развитието на морален компас. Децата започват да гледат какво правят възрастните от много ранна възраст.

Наблюдението и наблюдението на хората, които стават част от техния свят, установява тяхното чувство за добро и зло. С напредването на възрастта децата нарастват и броят на хората, чието поведение са свидетели.

Силен набор от семейни ценности, изградени върху произволен брой здравословни семейни отношения , може да осигури на децата здрава основа и добро чувство за морален характер.

Установяването на тези ценности може да стане още по-важно за самотните майки, които трябва да следват здрав морален компас. Когато възрастните зреят, чувството им за морал обикновено нараства по същия начин.

2. Лично благосъстояние и емоционален растеж

Членовете на семейството допринасят за емоционалното си благополучие. Когато светът стане суров, много хора осъзнават, че любовта и разбирането на семейството им са най-важното нещо на света.

Много теории поставят голям акцент върху стандартната структура на семейството с двама родители и деца. И все пак има многобройни изследвания, които изглежда показват, че не винаги става въпрос за формалността на структурата.

Развиването на чувство за лична самооценка и позитивен емоционален растеж е от решаващо значение за децата, както и за възрастните.

Този ръст обаче може да дойде от няколко атрибута, свързани с всички видове семейни структури и отношения със семейството .

Основната предпоставка е, че изграждане на здравословни семейни отношения , дори ако е с вторична група хора, разглеждани като семейство, е от съществено значение за емоционалния растеж на човека.

3. Отговорност

Ядрото на семейното звено има много присъщи отговорности. Като всеки член на семейството се грижи за своите задължения , семейството се възползва от него и то става по-силно.

Силната семейна структура учи на важността на отговорността и изпълнението на задължения и задължения, което е от полза за всички.

Децата внимателно наблюдават как възрастните членове на семейното звено изпълняват своите отговорности. Формирането на структура на семейни отношения, която има основата за спазване на ангажиментите, помага да се изгради отговорен човек.

Хората продължават да развиват добро чувство за отговорност през целия си живот, но основата за това изграждане на силни семейни отношения може да се полага само в рамките на семейната единица.

4. Емпатия и състрадание

Едно от най-трудните неща, които хората се опитват да преодолеят, е чувството на емоционална съпричастност към другите. Семействата създават отлична среда за развиване на най-важната личностна черта на емоционалната близост.

Когато децата и възрастните са изложени на съпричастна и състрадателна семейна атмосфера, те се научават да възпитават по-интимни емоции.

Когато има силни и интимни семейни връзки, страхът от емоционална близост се намалява или елиминира. Отворената, здравословна семейна обстановка помага да се намали всяка присъщ страх от емоционална близост .

Хората се учат на емоциите си от семейната си среда. Децата могат да развият истинско усещане за емоционална съпричастност чрез наблюдение на другите в семейството им .

Когато става въпрос да се научим да бъдем състрадателни към другите, корените на емпатията започват на семейно ниво.

От съществено значение за развитието на децата и растежа на стабилни възрастни е поддържането на здрави семейни отношения.

Семейна среда, която възпитава здравословно чувство за себе си, изградено около силни ценности, естествено възпитава атмосфера на здравословна отговорност.

Когато хората имат тези три основни принципа, възпитавани от положителни и здравословни семейни отношения, способността им да бъдат състрадателни към всички хора е лесно да процъфтяват.

Като цяло важността на връзката или в този случай са здравите семейни отношения

  • Емоционално и интелектуално развитие на децата.
  • Помага за поведенческия и психологически растеж на децата.
  • Разрешаване и преодоляване на конфликти лесно
  • Помага за засилване на чувството за отговорност при децата.

Освен това гледайте тази беседа на TEDx от детския психолог д-р Джон ВанДенБерг за това защо децата трябва да живеят със семейства.

Как да поддържаме здравословни взаимоотношения със семейството

Ето няколко съвета за как да поддържаме здрави семейни отношения:

  • Уважение: Уважението е съществен компонент за поддържане на взаимоотношения в семейството. Уважението, приятелството и спокойствието са компонентите, които поддържат хармонията, когато възникне конфликт. Насърчавайте привързаността и топлината във вашето семейство. Може да се наложи по време на извънредна ситуация в семейството, за да ви помогне да разберете какво оценявате от семейството си.
  • Комуникация: Воденето на смислен разговор ви помага да се свържете със семейството си на по-дълбоко ниво. Независимо дали е да споделяте вашите чувства, постижения или срещи, споделянето предполага, че вие, другият човек означава нещо за вас. За да насърчите по-добрата семейна комуникация, изразявайте се последователно и просто, подчертавайте значението на честната и отворена комуникация и най-важното поддържайте доверието и слушайте активно.
  • Съвместна дейност: Работата в екип допринася ефективно за създаването здравословни семейни отношения. Когато работите заедно, това ви сближава и намира практически решения. Освен това помага на децата да станат по-независими и зрели.
  • Оценка: Благодарността е ключът към запазването на здравословни семейни отношения. Признайте постиженията на другите от вашето семейство и ги оценете за техните усилия и ангажираност. Интересувайте се от живота им и признайте техните способности и различия.

84509

Дял: