Библейски причини за развод - Библията позволява ли развод?

Библейски причини за развод - Библията позволява ли развод?

В този член

Бог, нашият създател и този, който е създал закони, които никога не могат да бъдат нарушени от човечеството, като единството на двама души в брака - ясно заявява, че онова, което Бог е обединил, нека никой закон или човек не нарушават. Неговият план за брак е съюз за цял живот и всички знаем, че това, което Бог е замислил, е най-доброто.За съжаление, все повече и повече семейни двойки се отклоняват от Божия план. Днес процентът на разводите отново е нараснал и за съжаление дори християнските двойки търсят развод като последната си възможност. Но какво се случи с нашата твърда вяра, че бракът е свещен? Има ли дори Библейски причини за развод което ще позволи този съюз да бъде развален при определени обстоятелства?

Какво казва Библията за развода?

Бракът е ангажимент за цял живот. Преди да се оженим, ни беше казано това и бяхме много добре наясно какво постоянно казва Писанието за брака. В Библията Исус описал, че за връзката между съпруга и съпругата те вече не се разглеждат като две лица, а като едно цяло.

Матей 19: 6: „Те вече не са две, а една плът. Затова това, което Бог е съединил, нека никой не отделя ”(NIV).

Ясно е, че от началото на времето мъжът и жената, които са обвързани чрез брак, вече не трябва да се разглеждат като две отделни личности, а като едно цяло. И така, какви са Библейски причини за развод , ако има такива.

За да отговорим на въпроса, да, има някои изключения от правилото, дори ако това е едно от най-високите и най-уважаваните правила на нашия Бог. Има Библейски причини за развод и Библията е много строга по отношение на тях. Освен това, като допълнение към това, разводът не е нещо, което трябва незабавно да обмислите, без поне да се опитвате първо да решите нещата.

Какви са библейските основания за развод?

Тъй като разбираме кои са библейските причини за развод, ние също трябва ясно да знаем какво казва Библията за тези основания. След като Исус се позовава на първоначалните цели на нашия Бог за брак, Той след това пита: „Защо тогава Моисей заповяда да й даде удостоверение за развод и да я изпрати?“ точно тогава, Исус отговаря,

' Поради вашата твърдост на сърцето Моисей ви позволи да се разведете с жените си; но от самото начало не е било така. И ви казвам, всеки, който се разведе с жена си, с изключение на неморалността и се ожени за друга жена, прелюбодейства ” (Матей 19: 7-9).

Какво са Библейски основания за развод ? Тук ясно се посочва, че ако единият съпруг извърши прелюбодейство, тогава му се дава разрешение, но като правило за християнството. Разводът все още не е непосредственото решение за предоставяне. По-скоро все пак биха опитайте помирение, прошка и да разшири библейските учения на Бог за брака. Само ако това не работи, искането за развод ще бъде уважено.

Психично насилие в брака

Психично насилие в брака

Някои може да попитат за това, какво казва Библията за злоупотребата ? Психичното насилие ли е библейска причина за развод?

Нека се задълбочим в това. Тъй като може да няма пряк стих за това, има случаи обаче, когато ясно е позволено да бъде освободено.

Нека се върнем към стиха, където се казва, че мъжът и жената ще станат едно, докато са женени. Сега, ако един от съпрузите е насилник, тогава той няма уважение към тяхното „обединено“ тяло като съпруг и съпруга и трябва ясно да помним, че нашето тяло се счита за Божия храм. Така че, в този случай съпругът ще се нуждае от психиатрична помощ и разводът може да бъде разрешен.

Не забравяйте, че Бог не е съгласен за развода, но не е съгласен и за насилието.

В тези случаи, като библейски причини за изоставяне на развода - ще бъде предоставен развод. Всяка ситуация има своето освобождаване, дори ако е за Библейски причини за развод .

Какво казва Библията - Как да работим по брачните проблеми

Сега, когато разбираме как Библейски причини за развод са трудни и се ограничават само до екстремни обстоятелства, ние, разбира се, ще измислим начини как Библията ще ни научи как можем да се справим с брачните проблеми.

Като християни, ние, разбира се, бихме искали да бъдем приятни в очите на нашия Бог и за да направим това, трябва да направим всичко възможно, за да спасим брака си и да работим за него под ръководството на нашия Господ.

„По същия начин, съпрузи, живейте с жените си по разбираем начин, показвайки чест на жената като по-слабия съд, тъй като те са наследници на благодатта на живота, така че молитвите ви да не бъдат възпрепятствани.“ -1 Петър 3: 7

Тук ясно се казва, че един мъж ще напусне семейството си и ще посвети живота си за тази съпруга и деца. Той ще почете жената, за която е избрал да се ожени, и ще се ръководи от Божиите учения.

„Съпрузи, обичайте съпругите си и не бъдете сурови с тях.“ - Колосяни 3:19

Съпрузи, тъй като вие сте по-силната. Не използвайте силата си, за да нараните жена си и децата си, а за да ги защитите.

„Нека бракът се прави на почит сред всички и брачното ложе да бъде непорочно, защото Бог ще съди сексуално неморалните и прелюбодейните.“ - Евреи 13: 4

The Библейски причини за развод просто се съсредоточете върху едно нещо, а не да бъдете сексуално неморални и прелюбодейни. Когато се ожените за човека, когото обичате, бракът ви трябва да бъде защитен от уважението и любовта, които изпитвате един към друг и ако гледате на себе си и на половинката си като на една плът, тогава никога няма да направите нищо неморално, нали? Съгласен?

„Съпруги, подчинете се на собствените си съпрузи, както на Господ. Защото съпругът е глава на съпругата, както Христос е глава на църквата, тялото му и сам е нейният Спасител. Сега, както църквата се подчинява на Христос, така и съпругите трябва да се подчиняват във всичко на своите съпрузи “. - Ефесяни 5: 22-24

Докато се иска съпругът да остави семейството си, за да обича, уважава и защитава жена си. Библията също така говори за това как жената трябва да се подчинява на съпрузите им, както и на църквата.

Ако и мъжът, и жената ще бъдат водени само в църквата и ще разберат Библейски причини за развод и бракът, тогава разводните ставки не просто ще спаднат, но биха създали по-силен християнски брак.