Предотвратяване на домашното насилие

Предотвратяване на домашното насилие

Всички ние можем да направим всичко, за да предотвратим появата на домашно насилие. Ако вие или някой скъп за вас е жертва на домашно насилие, от съществено значение е да знаете, че насилникът е този, който трябва да направи някои промени, но често насилникът не може или не желае да се промени.Най-добрият начин да се спре трайно домашното насилие е хората да се въздържат от практиката да се опитват да контролират и малтретират тези, които обичат. За да можем да постигнем тази цел, трябва да научим младото поколение на значимостта да уважаваме бъдещите им партньори чрез любезна и здравословна връзка с нашите съпрузи и партньори.Има няколко начина за засилване на превенцията на домашно насилие в нашата общност. Основна стратегия за предотвратяване на домашното насилие, често наричано насилие от страна на интимен партньор, е чрез засилване на уважителни и мирни отношения.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) са посветени на това да гарантират, че всички американци, особено лицата, които вероятно страдат от насилие от страна на интимни партньори (IPV), живеят до максималния си потенциал.Целта е да се предотврати появата на IPV.

Основните стратегии, използвани за постигане на това, са опитите да се наруши възможното разширяване или ескалация на нещата, които водят до партньорско насилие и да се научат хората на умения, които стимулират уважителни, мирни взаимоотношения в отделни индивиди, общност и колективни нива.

Също толкова важно е да се създаде защитна среда, където хората да работят, да живеят и да играят. Освен това е необходимо да се засили икономическата подкрепа за семействата като начин за постигане на превенция на домашното насилие и за предотвратяване на възможното възникване на криза.Различни начини на насилие от страна на интимен партньор могат да се проявят

И така, какво пречи за предотвратяването на домашното насилие? Насилието от страна на интимен партньор е една от потенциалните заплахи.

Насилието от страна на интимен партньор може да съществува под формата на физическо насилие, сексуално насилие, рискове от физически или сексуално насилие, дебнене и емоционално или психологическо насилие от настоящ или предишен интимен партньор. Насилието от страна на интимен партньор може да се случи сред двойки от противоположния пол или еднополови двойки и не е необходимо да включва сексуална близост. Това може да бъде само един епизод на домашно насилие или набор от брутални епизоди на домашно насилие за период от години.

Предотвратяване на домашното насилие

Така че превенцията на домашното насилие започва с търсене на начини да се гарантира, че насилието може да бъде избегнато. Основният начин за предотвратяване на домашното насилие е да се гарантира, че то не започва първоначално. От съществено значение е да се направи всичко възможно, за да се предотврати появата на домашно насилие, тъй като то представлява проблем за общественото здраве и безопасност.

Ако търсите полезни ресурси, които улесняват превенцията на домашно насилие, ето правилната помощ.


повторен брак

Данните от проучването на CDC’S National Intimate Partner и сексуалното насилие показват, че домашното насилие представлява проблеми на общественото здраве и;

  • Двадесет и два процента от жените и четиринадесет процента от мъжете изпитват сериозно физическо насилие, което включва биене с много твърд материал, биене или биене или подпалване.
  • Двадесет и седем процента от жените и около дванадесет процента от мъжете в САЩ са били свидетели на някаква форма на сексуално насилие, физическо насилие или преследване от съпруга или интимния си партньор и са заявили, че насилието, което са преживели, е имало някакъв негативен ефект върху тяхното здраве. Пример за действия, класифицирани като сексуално насилие, е изнасилване, принуда за проникване, сексуална принуда и нежелан сексуален контакт.

Може ли да се предотврати домашното насилие?

Как да предотвратим домашното насилие? Първо, а ll форми на домашно насилие може да бъде предотвратено. Най-добрият начин да се улесни превенцията на домашното насилие е да се спре това да се случва преди то да започне.

Да се ​​научиш да поглъщаш неща, които стимулират здравословното поведение в отношенията, е изключително важно.

Програми, които са съсредоточени около превенцията на домашното насилие и които помагат на младежите да усвоят ефективни комуникативни умения и умения за решаване на проблеми, могат да им помогнат да управляват добре отношенията си и да предотвратят насилието. Такива програми могат да предотвратят появата на насилие във връзките за запознанства.

Въпреки това е необходимо да се разработят повече тактики за предотвратяване на появата на IPV.

Изследователите в центъра за контрол на болестите се опитват да разберат коренните причини за подобно развитие и социални условия, които водят до домашно насилие. Центърът за контрол на заболяванията си сътрудничи с организации, за да практикува и оценява ефикасността на стратегии, програми и политики за свеждане до минимум на домашното насилие и насилието при тийнейджърите.

Какво можете да направите за предотвратяване на домашно насилие?

Всички ние можем да помогнем за предотвратяване на домашното насилие, като предприемем следните стъпки:

  • Обадете се на полицията, ако станете свидетели на домакинско насилие.
  • Говорете публично срещу домашното насилие. Предотвратяването на домашното насилие трябва да се превърне в масова кауза и е важно да информирате другите, доколкото можете. Можете например да кажете на приятел, който се шегува с побой над съпруга си, че това е неприемливо за вас като хумористична тема.
  • Един от начините за предотвратяване на домашното насилие е чрез показване на децата си как да живеем здравословна, уважителна, романтична връзка чрез връзката ви със съпруга / та. Живейте според това, което проповядвате. Запомнете това като един от най-важните съвети за предотвратяване на домашно насилие.
  • Ако имате представа, че вашият съсед, колега, приятел или член на семейството страда от някаква форма на домашно насилие, насочете го към организация, която може да помогне и да помогне за предотвратяване на домашно насилие.
  • Ако вашият съсед, колега, приятел или член на семейството злоупотребява със своя партньор, намерете начини да му съобщите за притесненията си и да покажете твърдата си позиция за предотвратяване на домашното насилие.
  • Участвайте в обучението на другите за това как да осигурите превенция на домашното насилие, като ангажирате лектор от организация за домашно насилие във вашето населено място, за да проведе беседа за домашното насилие във вашата религиозна или професионална организация, обществена организация или доброволческа група, на вашето работно място, или в училищата.
  • Убедете хората във вашия квартал да внимават за признаци на домашно насилие и свързани престъпления. Разпознаването на червените знамена е конкретна стъпка в посока превенция на домашното насилие.