Религиозни конфликти в семейства: етимологията и как да ги разрешим?

Религиозни конфликти в семействата Етимологията и как да ги разрешим

В този членНа въпроса дали религията причинява или намалява семейните конфликти е даван отговор безброй пъти. Много учени са изследвали връзката между религията и конфликта.Те се опитаха да анализират ролята на религията в семейството, за да дадат добър, информиран отговор, но ако погледнете резултатите от множество проучвания, шансовете са, че ще имате повече въпроси, отколкото отговори.

За да обобщим голямото количество изследвания по тази тема, изследователите се разделят на две групи. Първата група твърди, че религията увеличава семейното сближаване и допринася за по-малко конфликтни случаи, докато възгледите на втората са точно обратните. Проблемът е, че и двете групи имат много доказателства в подкрепа на техните твърдения , което сочи само един логичен отговор на този въпрос.Само вие и вашето семейство можете да решите дали въздействието на религията има върху сплотеността и благосъстоянието на вашето семейство и как можете да намалите религиозните конфликти в семействата, в случай на такива.

Нашата работа в тази статия е да ви представим факти и типични резултати в ситуация, в която религията играе важна роля в поддържането на семейството заедно.

Ако сте наясно как религиозните различия в отношенията или религиозните конфликти в семействата могат да унищожат цялата същност на всичките ви отношения, можете да бъдете по-знаещи и да вземате умни решения.Въздействието на религията върху функционирането на семейството

Връзката между религията и конфликта в семейството е изследвана широко от много учени в различни култури с две основни цели:

  1. Проучете как родителите предават своите религиозни вярвания и практики на децата си
  2. Въздействието на религиозните вярвания и практики върху семейните конфликти

Изследванията показват, че много семейни психолози и психолози на религията определят религията като важен фактор за функционирането на семейството.

Това се обяснява с факта, че религията е един важен аспект от ценността, която родителите обикновено предават на децата си. Ето защо в повечето случаи родителите играят решаващата роля за формирането на вяра при децата си.С други думи, изборът на вяра и религиозно присъствие в повечето семейства във всички култури е резултат от предаването на религиозни практики и вярвания между поколенията от родителите на техните деца.

Всъщност влиянието на родителите е особено силно в областта на религията, тъй като по-голямата част от младите хора са избрали да се идентифицират с вярата и на двамата родители, или на баща си, и на майка си.Съвсем логично е: ако родителите възпитават децата си по определен религиозен начин, много са големи шансовете те да свикнат и да последват стъпките на родителите си.


втори шанс за успех на връзката

Въпреки че децата може да не следват такива практики като извършване на религиозни ритуали и обсъждане на религия у дома, религиозното поведение на родителите оказва силно влияние върху религиозната обвързаност на децата.

Ето защо много изследователи смятат семействата за отлично място за изучаване на религия и конфликти и за анализ на въздействието на религиозните конфликти в семействата.

Религиозен конфликт в семействата

Религиозен конфликт в семействата

Въпросите, свързани с религията, могат да доведат до конфликти в семействата независимо дали членовете са религиозни или не. Причините за този резултат са многобройни и включват, но не се ограничават до:

  1. Децата започват да поставят под въпрос религиозните практики и вярвания на своите родители.
  2. Превръщането на детето в различна религия, което разстройва родителите.
  3. Децата, участващи в пиене на алкохол и други дейности, които религията забранява и / или възприема като греховни и отрицателни.
  4. Да има различни възгледи по морални въпроси, където религията има определена позиция. Например, конфликт може да възникне, когато решението на член на семейството да направи аборт директно противоречи на вярванията на останалата част от семейството.
  5. Избор на гадже / приятелка или партньор в живота. Ако детето избере да бъде с човек от друга вяра, родителите може да са разстроени или дори да споделят негативни чувства към съюза; животът с партньор от друга вяра също може да предизвика редица конфликти при вземане на важни решения, т.е. в кое училище трябва да ходят децата.
  6. Избор на кариера или работа. Децата могат да избират работа, която противоречи на религиозните възгледи в семейството им; един пример е изборът да бъдеш член на армията и да бъдеш изпратен в зони на конфликт.

Ясно е, че има многобройни случаи, в които религията и конфликтите се преплитат.

Така че, да знаете как да се справите с тези ситуации, включващи религиозни различия в отношенията или религиозен конфликт в семействата, е изключително важно умение. Умението да се справяте с въпроси, въртящи се около религията и конфликтите, може да спаси връзките и да подобри семейното сближаване.

Как да разрешим религиозните конфликти в семействата

Когато възникне въпросът за религията и конфликта, всяка религия казва, че отношенията в едно семейство трябва да се основават преди всичко на отговорност, взаимно уважение и любов.

Например, според исляма, както родителите, така и децата не трябва да си причиняват вреда; Християнството също така учи родителите да обичат и уважават децата си, чиято отговорност е да почитат майка си и баща си.

Без съмнение най-доброто нещо за разрешаване на проблемите, свързани с религията и конфликта, е да се опитаме да разберем мотивите и възгледите на една друга ситуация.

Например, дори тежък конфликт, включващ двама съпрузи от различни религии, може да бъде значително намален, ако те се обучават взаимно за целите и значението на своите действия, както и за решенията и тържествата в съответните им религии (ако е приложимо).

След като човек разбере значението и мотивацията зад даден акт или решение, той има шанс да направи крачка напред и да обясни собствените си цели и мотиви.

Поддържането на отворен и взаимно уважаващ се диалог е критична цел при справяне с религията и конфликтите, тъй като двете страни могат да започнат да изграждат мост към взаимно разбирателство при други подобни конфликти.

Както в много различни ситуации, комуникацията и образованието позволяват да се научите как да уважавате решенията и избора си и да преодолеете стресиращите аргументи, свързани с религията и конфликта.

Заключителни мисли за религията и конфликта

Религиозните конфликти могат да възникнат във всички семейства, независимо дали са религиозни или не.

Ето защо научаването на справяне с религиозните различия в отношенията и религиозните конфликти в семействата е важно умение за поддържане на качеството на връзките, както и на семейното сближаване.

Надяваме се, че четенето на тази статия ще бъде една от стъпките, които ще предприемете, за да разберете източниците на религиозни конфликти в семействата, както и да подобрите уменията си за тяхното разрешаване.

Освен това не забравяйте, че всички религии ни учат да се уважаваме и да приемаме решенията, взети от други хора.

Ако не преодолеете проблемите, свързани с религията и конфликта, има вероятност да загубите емоционалната подкрепа и шанса да продължите отношенията си с тези хора, което е ненужно висока цена.